Månedsarkiv: februar 2015

Lindknud Lokalhistorisk Forening

Fakta www.arkiv.dk

Der findes ca. 600 lokal- og stadsarkiver i Danmark. 550 af dem bidrager med materiale til arkiv.dk.

Ca. 60 af landets store professionelle lokal- og stadsarkiver bidrager med materiale.

De fleste små lokalarkiver drives som foreninger af frivillige.

Arkiverne har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere billeder og originalpapirer elektronisk.

Arkiverne har indtil nu registreret 2.948.052 originalpapirer og billedmateriale elektronisk. Af dem er 1.841.254 nu tilgængelige på nettet.

På arkiv.dk kan man blandt andet finde:

 • Fotografier
 • Dagbøger
 • Stedbeskrivelser
 • Notater
 • Plakater
 • Breve
 • Regnskaber
 • Dias
 • Lydbånd
 • Smalfilm
 • Videooptagelser

Materialet stammer primært fra lokalområdernes virksomheder, foreninger og privatpersoner. Nogle arkiver opbevarer desuden arkivalier fra kommunale forvaltninger.

Det ældste materiale i det digitale arkiv daterer sig tilbage til 1600-tallet.

Sammenslutningen af Lokalarkiver vurderer, at de danske arkiver ligger inde med omtrent 50 millioner billeder og langt over 100 hyldekilometer originalpapirer.

Materialet på arkiv.dk er omfattet af almindelige regler for ophavsret.

Arkiverne tager med glæde imod arkivmateriale af enhver art. Både gammelt og nyt.

A.P. Møller Fonden har doneret 1,8 mio. kr. til udviklingen af www.arkiv.dk. Beløbet har dækket to tredjedele af udgifterne til udviklingen.

Arkiv.dk har i udviklingsperioden gået under navnet Arkibas.

Lindknud Lokalhistorisk Forening

Find Lindknud Lokalhistorisk Forening på nettet

Lindknud Lokalhistorisk Forening har sammen med 550 andre små danske lokalarkiver og professionelle arkiver skabt en unik dansk kulturskat på nettet. Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk, som går i luften 20. februar 2015, og hjemmesiden bugner af historiske billeder og originalpapirer fra blandt andet Lindknud.

– Vi har sammen skabt Danmarkshistoriens største digitale scrapbog med billeder, breve, kort og stedbeskrivelser. Lindknud Lokalhistorisk Forening har bidraget med materiale fra vores område. Med den nye hjemmeside kan man nu sidde hjemme i sofaen og på et øjeblik få overblik over for eksempel Lindknud skole, Historier om området og meget mere siger Andreas, der er arkivleder på Lindknud Lokalhistorisk Forening.

Det er Sammenslutningen af Lokalarkiver, der står bag den nye hjemmeside, hvor man kan søge blandt en million billeder og lige så mange originalpapirer i form af for eksempel breve, kort og stedbeskrivelser.

– Med arkiv.dk har vi fået én indgang til Danmarks historie, de mange arkiver er så at sige blevet ét stort arkiv, siger Andreas.

De mange arkiver har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere historisk materiale elektronisk. Det er det materiale, der nu bliver offentliggjort på arkiv.dk. Og der er meget mere på vej.

– Vi regner med, at alene billeddatabasen hver måned vil vokse med 25.000 nye billeder. Og vi har stadig masser af materiale, som ikke er registreret elektronisk, så vi har arbejde til mange år endnu, siger Dorthe Søborg Skriver, direktør for Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og ansvarlig for arkiv.dk.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål donerede i 2013 1,8 millioner kroner til arkiv.dk. Beløbet har dækket to tredjedele af udgifterne til udviklingen.

Læs mere om Lindknud Lokalarkiv på www.lindknudinfo.dk

Læs mere om Sammenslutningen af Lokalarkiver på www.danskearkiver.dk

Yderligere information
Andreas, arkivleder, Lindknud Lokalarkiv, historie@lindknud.net
Dorthe Søborg Skriver, direktør, Arkibas, dss@arkibas.dk, mob. 3072 1380