Månedsarkiv: marts 2016

Lindknud-fårebankelaug

Påsken i bankerne er vel overstået fårene har haft travlt .
For indtil videre er der kommet 9 flotte lam og flere er på vej.
De glæder sig til at komme tilbage i bankerne i løbet af april måned.

Stor tak til alle som hjælper til.
 DSC_0692 DSC_0711

Generalforsamling I Lindknud Gymnastik & Ungdomsforening

Afholdes tirsdag den 29. marts 2016  kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer.
  2.  Beretning fra formand og udvalgsformænd.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Næste års budget og forudsætning fremlægges til godkendelse.
  6. Valg af bestyrelse, formænd, udvalgsmedlemmer, bilagskontrolanter og suppleanter.
  7. Eventuelt.

 Med venlig hilsen L.G.U.