Beretning for Lokalhistorien 2013 /14

Opremsning over hvad vi har foretaget os i foreningen i det forløbne år.

Vi indbød til en aftentur i Lindknud – i byfestugen sidst i juli 2014. Det var sammen med Aftenhøjskolen. Turen gik ad Faurskovvej, Hovborgvej frem til skolen hvor vi fik god fortælling af Vivian om ændringerne med skolereformen. Afslutning i konfirmandhuset.  Der var vist 25 – 30 folk med på turen.

Hvad skal vi sætte focus på i år? Aftenhøjskolen vil gerne være med igen i år.

Vi har haft nogle bestyrelsesmøder 3 vistnok.

Vi har haft historier i Lokalbladet de fleste af årets måneder:

Om bade- og soppebasin bag kirken

Gravmæle på Haderslev kirkegård med relation hertil

Om kirkegården som bliver historiefattig!!

Emil Kock flystyrt

Om Bodil Hansen – og hvad det udviklede sig til.!!

Arkivfolder og konkurrence på Bøgevang

M. fl.

Skolebilleder, – ønske om oplysning om dem

Vi har hen over året haft ret mange henvendelser på mail og på anden måde og vi har fået gode afleveringer f. eks fra Lindknud købmand Astrid Thomsen. Lindknud bager-bo har Berit hentet sager fra o.m.m.

Kommunens historiehjemmeside, – nogle af vore billeder fra tidl. tider er brugt på siden. Nogle af vore billeder er også brugt i SLA s blad Omslaget

Arkivrådet holder 2 ordinære møder/år. Rådet var indbudt af Museet på Sønderskov til historiefestival i sept. 14. Vi var med med en lille udstilling.

Vi er indbudt i år igen, – der sættes i år focus på jernbaner, også mergelbaner f.eks.

Elisabeth, Berit og Birthe klemmer på med  arbejdet med arkiveringen. Vagn og Berit har fornylig været på kursus i Vejle. Og vi har stadig SVA s konsulent Richard Bøllund i ryggen. 

SVA. Vi var en flok der var med på organisationens udmærkede tur til Landsarkivet i Åbenrå, Dannevirke, Sønderborg og Dybbel i juni 14. Og vi er en flok igen i år, som er meldt til en studietur til Odense 3 juni.

Det har jo været meningen af Lindknud-arkivaler. som er registreret i Brørup, skulle forblive der, men vi får dog, i god snak med Brørup, forskellige foreningsprotokoller og lign. tilbage hertil og til registrering her.

Det er protokoller for Kontrolforeninger, Gødnings-, Håndværker- og Borgerf-, Vittrup Badmintonklub, Transformatorforeninger, m.m. fl..

I arkivverdenen nåede man i efteråret det mål, som man har haft gennem alle årene, at alt hvad der er registreret i ARKIBAS nu kan søges og findes på Arkiv.dk. Det var/er en sejr hjulpet til med penge fra Mærsk.

Vi blev færdig med sognerådsprotokol-afskrivningen. De 3000 A4 sider blev til ca. 800 maskinsider. De er udskreven på papir i et eksemplar til udlån. Leif Schmidt har lagt siderne på nettet på Lindknud infoland  og afskrivningen kan endvidere købes på et USB stick for 100 kr.

Vi var med  i nov., 14 da Bøgevang havde julemarked. Værkstedet var åbent og vi havde en lille udstilling af billeder der mangles oplysning om og vi havde en god historiekonkurrence.

Historierne vi har på nettet, er der løbende reaktioner på, – vi får mail og opringninger af folk fra andre egne, som ønsker yderligere oplysninger om hist og pist.

Leif står jo for, på fortrinlig måde for Lindknuds hjemmeside, hvor vi er med og hvor alt i Lindknud holdes opdateret. 

Hvert år snakker vi om de mange ejerskifter der finder sted.

Vi registrerer disse ejerskift på en liste i computeren, når vi ellers bliver opmærksom på dem. Hængeparti!!

På generalforsamlingen i Historisk arkiv for Brørup og omegn er jeg valgt i bestyrelsen for sidste periode..Berit blev valgt som suppleant i stedet for Arne Pedersen der ikke ønskede genvalg.

Vi har jo andet materiale som egentlig ikke hører hjemme på et arkiv, som f. eks et par årgange at ugebladet Landet og også museumsgenstande.

Men holder vi ikke fast ved at værkstedet må rumme den slags også?? Vi er først og fremmest en lokalhistorisk forening.

Det har jo været vor drøm at folk ville komme her for at aflevere sager af almen interesse og også for at søge oplysning om dette og hint, fra kirkebog og folketællingsliste osv., og det gør folk da også. Men vi håber stadig også, at man bare vil komme her til en snak og en kop kaffe. Vi har jo åbent sidste fredag i måneden.

Alle vore bøger ligger til salg på arkivet i Brørup, i brugsen og her på Bøgevang.

Der sælges en bog jævnt hen, men helt styr på det salg har vi ikke.

Men altså for en status over vore aktiver har vi et lager af bøger ca. 225 stk. ”Lindknud, – historier om en egn, dens mennesker huse og gårde” og ca. 50 ”Lindknud 100 år i billeder” samt  ”Lindknud 1930 – 92. En egn i forandring” som vi fik genoptrykt. Der er vist 35  i behold af dem.

Hvad kan vi gøre for at øge salget af bøgerne?

Brørup arkivet har 75 medlemmer med adresse i Lindknud. Af medlemsgebyret på 100 kr. får vi de 70 kr. retur for disse medlemmer.

Vi har endvidere fået 1200 kr. fra Frølund Thomsens fond

Tak for samarbejdet til alle medvirkende for året (Solveigs småkager!!)

Jeg læste fornylig i forordet i en lille bog fra 1965 ”Vestjyder fortæller” ”I en tid hvor udviklingen skrider så hastigt frem og samfundsforhold og livsnormer ændres så brat, at vi dårligt kan nå at vinde med, kan det stundom være værdifuldt at standse op og kaste blikket tilbage”

Det var altså i 1965!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *