Generalforsamling i Holmeåskolens Støtteforening

Holmeåskolens støtteforening

Afholder  generalforsamling

tirsdag den 25. marts kl. 19 på Holmeåskolen.

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsen aflægger beretning

  3. Godkendelse at regnskab

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

   På valg:  Tage Sørensen (ønsker ikke genvalg)

                  Dorte Greve Hansen (ønsker ikke genvalg)

  1. Valg af bilagskontrollanter

  2. Fastsættelse af kontingent

  3. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende:

I § 4 tilføjes at kontingent perioden løber fra 1/1 – 31/12.

I § 7 tilføjes at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts måned samt at generalforsamlingen offentliggøres i Lokalbladene, skoleintra samt på Lindknud.info og Hovborg.net.

  1. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftlig og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

P.b.v.

Tage Sørensen

tks@nrdc.dk

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *