Kom til generalforsamling i Lokalhistorisk forening

mandag d. 20 maj kl. 19 på Bøgevang

Beretning for lokalhistorien 2018 /19

Generalforsamling i Lindknud lokalhistorisk forening

mand. 20 maj 2019 kl. 19 på Bøgevang

 Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og skriftfører
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Valg til bestyrelsen. På valg er Vagn, Susanne og Andreas.
  5. Valg af suppleant
  6. –    af revisor. Jens Hansen er på valg
  7. Indkomne forslag. Ingen

Opremsning over hvad vi har foretaget os i foreningen i det forløbne år.

Vi var med i byfestugen i Lindknud med en aftentur,  det var først i august.

Det var en tur til Okslund med focus på Okslunds udskiftning i 1787. Der er jo det særkende ved Okslund at 4 af de 5 gårde som fandtes i 1787 ligger hvor de lå dengang.

Der var vist 30 – 40 folk med på turen. Afslutning i konfirmandhuset hvor kommende sæson s program for aftenhøjskolen blev fremlagt af Olav Paulsen.

Hvad skal vi sætte focus på i år? Er Aftenhøjskolen  med igen i år?

Holmeå-skolens  lærer Thomas Bak har besøgt os med skoleklasser flere gange hen over året. Det er  historietimer han bruger på den måde. Det er nemt og det er en fornøjelse at møde børnene.

Det er en skidt historie fra året, at vi ikke har haft så meget som et eneste fuldtalligt bestyrelsesmøde. Men til undskyldning mødes de fleste af bestyrelsesmedlemmerne om tirsdagen til arbejde/registrering, Susanne og Olav orienteres om de vigtigste sager. Men skidt er det.

Vi oplever i øvrigt på arkivet, at foreningene tidligere havde en protokol, hvor alt hvad der skete i foreningen var noteret. Sådanne protokoller har vi fået adskillige af til arkivering.

Men nu bruger de fleste foreninger et løsblade-system. Det kan der nemt gå kuk i.

I vor forening er det rent galt, vi har ingen protokol, –  det skal vi have ændret på og vi foreslår  køb af en protokol, og at der herefter holdes bestyrelsesmøde den første tirsdag i måneden fra kl. 9 til 10 – altså hvor bestyrelsen alligevel er samlet for at arbejde med registrering.

Der findes dog kladdehæfter med notater fra foreningens etablering i 1991 og for årene fremad og der findes kopier, regninger og andre bilag, som fortæller om, hvordan det gik til med bogudgivelserne feks.

Vi har haft en historie om eet el. andet i Lokalbladet  i de fleste måneder.

Det handler jo ligeså meget om at formidle, som at arkivere den historie, som vi kommer under vejr med.

Arkivrådet for Vejen kommune som vi er repræsenteret i, holder 2 ordinære møder/år, hvor vi er med for at deltage i  fælles-projekter. Der har jo bl.a. været focus på markering af 100-året for  1. verdenskrigs afslutning 11 11 kl. 11 i 1918.

Nu arbejdes der på fejring af  100-året for afstemningen i 1920 hvorefter grænsen blev flyttet fra Kongeåen til grænsen vi kender i dag.

Vi har deltaget i SVA.s generalforsamling på Lunde kro, og med samme organisation været på studietur til Strandingsmuseet i Thorsminde og frivilligsheds-akademiet Bundsbæk mølle.

Elisabeth og Vagn klemmer på med arkiveringen og Anette Fynbo er ved at blive linet op til at arkivere billeder,  Der er indtil nu registreret ca. 800 billeder og en mængde dokumenter, protokoller, skolepapirer m.v. .

Vi er lidt i konflikt med reglerne for håndtering af  billeder. Vi  må ikke offentliggøre billeder af folk uden deres samtykke? Det handler om persondataforordningen. Det er kommet en del på tværs af arkivernes arbejde.

Jørgen Thomsen form. for sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver SLA tilskynder dog til at tage afslappet og fornuftigt på sagen. Alt der er registreret skal vi ihvertfald ikke lave om på

Men vi kommer måske i fængsel.

Sidste år blev det bestemt at Olav skulle udstyres med noget teknik til optagelse af samtale med og historiefortælling af forskellige folk. Det må Du Olav fortælle om hvordan status er for den sag.

Vi var med  i nov.18 da Bøgevang havde julemarked. Værkstedet var åbent og vi havde bl.a. en historiekonkurrence som snart sædvanlig.

Historierne vi har på nettet, er der løbende reaktioner på, – vi får mail fra og opringninger af folk, som ønsker oplysninger om hist og pist.

Det er jo en vældig sejr i arkivverdenen med Arkiv.dk, hvor alt, hvad der er arkiveret på vores, som alle andre s arkiver, kan søges og findes på enhver computer.

Det er med at få folk gjort kendt med at søge på arkiv.dk.

Hvert år snakker vi om de mange ejerskifter der finder sted. Velkomstkurven som Lokalrådet er ude med til tilflyttere indeholder den side af bogen Lindknud. Historier om en egn, dens mennesker, huse og gårde, hvor ejendommen de har købt findes, – men bogen bliver jo efterhånden uaktuel.

Det rumsterer stadig i vor hoveder med en opdatering af bogen – den udkom jo i 2003 – der er sket meget siden da, –  det vil koste et stort arbejde. Og hvordan kan en opdatering tænkes gennemført?

I Historisk arkiv for Brørup og omegn er vi repræsenteret i bestyrelsen. Med vor forenings arkiv-del er vi filial af Brørup.

Vi har den aftale med Brørup – arkivet, som har 75 medlemmer med adresser i Lindknud, og som vi udgiver årsskriftet sammen med,  at af kontingentet på de 100 kr. inclusiv årsskrift, får vi de 70 kr. retur til vor kasse. Det koster 30 kr at få skriftet trykt.

Der består i øvrigt et fortrinligt samarbejde med Brørup. Når vi er i nød med eet eller andet omkring arkiveringen får vi altid beredvillig hjælp af Nanna.

Vi har også i årets løb fået god hjælp af SVA s konsulent Karin Jermiin.

Ang. den nyeste historie mangles avisen, som den var førhen med mere lokalstof.

Vi har som bekendt lærer Andersens mapper, – de har den skavank at kronologien ikke er der – det har vi talt om men meget fra Lindknud fra årene, hvor lærer Andersen var i funktion her, er alligevel dokumenteret i mapperne.

Anne (Schmidt) Christensen har nogle bedre mapper med avisudklip fra årene – de er mere fuldstændige end lærer Andersens.

Anne er ikke tilsinds af aflevere mapperne til arkivet, men vi ved de findes.

Alle vore bøger ligger til salg på arkivet i Brørup, i brugsen og her på Bøgevang.

Der sælges en bog jævnt hen, men nøje styr på det salg har vi vist ikke.

Men jeg talte forleden hvad vi har i skabet herinde:

4 stk af Lindknud 1930 – 92, En egn i forandring

25 stk af Lindknud 100 år i billeder og ca.

180 stk. Lindknud. Historier om en egn, dens mennesker huse og gårde .

Så for en status står de jo som en værdi af en vis størrelse.

Hvad kan vi gøre for at øge salget af bøgerne?

Tak til alle medvirkende for året (Solveigs småkager!!)

Tak for samarbejdet.

Bodil Lambert (Krasilnikof) Hun fik en CD med bedstefar Jens Murers fortælling

Oldemoderen fra Assersbøl der blev dømt til døden pga. fødsel i dølgsmål og fosterdrab

Til protokollen

Lindknud lokalhistorisk forening

Tirsdag d. 7. maj 2019 blev det på arbejdsformiddagen bestemt, at vi skal have mere styr på foreningens aktiviteter.

Der findes kladdehæfter med oplysninger fra foreningens første år. Og der er bilag der fortæller om bogudgivelserne m. m., men en protokol savnes

Vi har bestyrelsen beretninger år for år, hvoraf fremgår hvad der i hovedtræk er sket i foreningen. Ligeledes fremviser regnskaberne en del om aktiviteterne. Men hvem og hvornår har folk været valgt i bestyrelsen, – hvornår blev der taget beslutning om at føje et arkiv til foreningens aktivitet og om lejligheden på Bøgevang vi fik stillet til rådighed af kommunen f. eks.

Nu skal vi have en egentlig protokol. .

På foreningens generalforsamling 20 ds. skal der foreslåes at der herefter holdes bestyrelsmøde den første tirsdag i måneden fra kl.- 9 – 10 og at beslutninger føres til protokols.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *