Lindknud Aftenhøjskole

Foredrag v.

Forstander på Askov Højskole

Klaus Majgaard

”Har velfærdssamfundet en fremtid”?

Torsdag d. 11.januar 2018  kl. 19.

Sted: Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud.

Pris: 50 kr.

Medbring selv kaffe/te til pausen.

Pressemeddelelse  Lindknud Aftenhøjskole

”Har velfærdssamfundet en fremtid?”  Dette er titlen på foredraget som Askovs nytiltrådte forstander , Klaus Majgaard  vil holde i Lindknud Aftenhøjskole, torsdag d. 11. januar 2018 kl. 19.

I foredraget giver Klaus Majgaard et historisk perspektiv på velfærdsbegrebets udvikling, og han stiller skarpt på både muligheder og dilemmaer i den ny forståelse af velfærd.

Klaus Majgaard siger videre om foredraget: ”I disse år foregår en stille revolution i landets kommuner. Tidligere forstod vi velfærd som en ret til ydelser, som kommunen skulle levere, når bestemte betingelser var opfyldt.  Nu forsøger kommunerne i stigende grad at skabe velfærd i samarbejde med borgere og lokalsamfund ( herunder frivillige og foreninger). Der er altså ikke tale om blot at levere noget bestemt, men om at indgå i et åbent samarbejde ( det kaldes ofte for ”Samskabelse”).  Velfærd forvandler sig fra en ret til bestemte ydelser til en ret til at deltage i de lokale fællesskaber. Udviklingen sætter fokus på deltagelse og medborgerskab. Men det rejser også dilemmaer – f. eks om hvordan retssikkerhed og kvalitet skal forstås, når velfærden bliver til i et samarbejde mellem kommunen og borgerne.”

Klaus Majgaard har været direktør i en række kommuner og formand for kommunernes børne- og kulturchefer. Han har skrevet flere bøger og artikler om ny velfærd og den kommunale ledelse af velfærdsområderne. I dag er han forstander på Askov Højskole og ekstern lektor på Copenhagen Business School.

Alle er naturligvis velkomne. Lindknud Aftenhøjskole har til huse på Bøgevang, Favrskovvej 8 i Lindknud.  Foredraget koster 50 kr. – og medbring selv forfriskning til pausen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.