Lindknud tur 2014

Lindknud i centrum

Sydenden af den jyske højderyg

Ribe amts højeste punkt Vittrup Baun

De forskellige åers udspring Holme/Varde å, Kolding å, Kongeå

Lindknud bæk er et af Sneum å s udspring, Der er meget kort til eet af Varde/Holme åes

Egnens forvandling, Folkvar Godefred Fenger s beskrivelse af egnen omkr. 1900

Plantagerne og granhegnenes præg dystert og mørkt

Udskiftningen af granhegnene til løvhegn for 30 – 40 år siden

Ca. 400 husstande i Lindknud skoledistrikt – status qou i mange år.

For 50 år siden leveredes der mælk fra ca. 160 af disse steder – for 10 år siden var der 17, nu 9, men disse 9 mælkebrug leverer mere mælk end de 160

Alle der boede i byen for 50 år siden boede her fordi de havde arbejdet her. Nødvendigheder bragte folk sammen.

Nu bor folk her kun og hvad så?? Hvad har folk at stå sammen om. Kirken, skolen og brugsen!! 

Oplevelsesskoven her er eksempel på at Lindknud  bor der folk, til held for byen/egnen, der ser de nye omstændigheder som udfordring. Hvad gør vi så?? Vi tænker på noget rekreativt!!!

Her lå et stykke jord som kommunen ejede, her kunne etableres noget til gavn for Lindknud og som man kunne stå sammen om..

Ildsjæle i LGU, skolen, Lokalråd fik aftale med kommunen om overtagelse af arealet.

Her er plantet 10 – 11,000 træer af forskellige arter, her er en spisekammer, bålhus, legeplads, multibane, schelters, kælkebakke, fitnes-redskaber m. m. og alt sammen forbundet af stier.

Alt sammen er det skabt af frivillige der har brugt rigtig mange timer på sagen.

Kommunen og forskellige fonde, LAG midler, Tips- og Lottopenge, Friluftråd m. fl. har sluppet ret mange penge til projektet.

Hal, sportsplads, kirken, skolen og lyngbankerne indgår i et hele.

15 juni indvies en 4,2 km lang armeret sti rundt om Lindknud, – igen ildsjæles ide og indsats og også noget som vil være med til at gøre og holde Lindknud til et godt sted.

Engarealer s ændrede status fra at have været værdifulde til græsning til nu blot at have rekreativ interesse, – Kyst til kyststien!

Åbenbart har det været et attraktivt sted langt tilbage i tiden for folk at slå sig ned her. De arkæologiske fund. Egnens rigdom på dysser og høje!!

A. Bruun

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *