Generalforsamlingen 2010

Referat fra Lindknud Lokal Histories generalforsamling 2010

Ellen Straarup og Hans Jørgen L. Larsen ønskede ikke genvalg på foreningens generalforsamling, som afholdtes 27. maj.

Der blev sagt tak for deres indsats med disse ord:

”Begge to har I været med fra foreningens start 17. jan. 1992. Ja, – Ellen egentlig et stykke tid før da. Som leder af Bøgevang, da stedet havde status som plejehjem og senere, som medvirkende ved forandringerne af Bøgevang til det vi kender stedet for nu, fandt Ellen og Anna på at tilskynde de ældre, som boede i huset, til at skrive eller fortælle historie fra deres tid og om deres oplevelser.

Det kom der nogle gode historier ud af, og det var det, som udviklede sig til, at man yderligere gik i gang med at samle historier fra egnen, så det kunne blive til et bredt indtryk af livet på egnen, – hvad der havde været efter tiden, hvor Niels Thøgersens bog endte omkring 1933 – 35, og også om hvad der endnu var. Det var det, der blev til bogen ”Lindknud 1930 – 92. En egn i forandring”.

En sådan udgivelse skulle have en udgiver. ”Lindknud lokalhistorisk forening” blev derfor etableret ved en stiftende generalforsamling ovennævnte dato.

Den første bestyrelse kom Ellen og Hans Jørgen med i, Ellen som formand Det er altså veteraner vi skal sige farvel til. Uden dem havde vi ikke haft foreningen og heller ikke de senere bogudgivelser og andre historieskriverier.

Ellen har været og er en ildsjæl. Vi er alle blevet holdt til ilden af Ellen gennem årene, hvor det, som nævnt, er blevet til flere bogudgivelser. Alt har været muligt i Ellens bevidsthed.

Ellen afleverede en mappe forleden, hvor foreningens historie er dokumenteret, med referat fra den stiftende generalforsamling og fra alt hvad der er forgået og taget initiativ til sidenhen i foreningen.

Og Hans Jørgen med din forstand på historie og på hvordan man udgiver bøger samt din evne til at undfange ideer, – ja, uden dig var det jo aldrig gået.

Så derfor skylder vi jer to stor tak for indsatsen. Ellen synes ikke hun har helbred til at være med længere og heller ikke til at være her i aften, og Du Hans Jørgen formaster dig jo til bare at rejse herfra.

Vi bliver li´som ene hjemme når I ikke er med længere”.

På generalforsamlingen blev Leif Schmidt og Birthe Simonsen valgt til bestyrelsen i stedet for de to.

11. juni holdtes der bestyrelsesmøde, hvor konstitueringen af den nye bestyrelse var det vigtigste punkt.

Formanden beholdt posten, Inge Poulsen blev næstformand, Birthe Simonsen kasserer og Anna Larsen sekretær.

Leif Schmidt blev valgt som ansvarlig for foreningens arkivdel med Birthe som sin højre hånd.

Der blev talt om foreningens økonomi.  Der er håb om og også tro på at kommunen, på linje med andre lokalhistoriske arkiver, vil betale arkivdelens netadgang og for forbruget samt licensen til arkiverings-systemet Arkibas.

Birthe og Leif er i gang og har registreret en del af det, vi allerede har af billeder og andet på Værkstedet på Bøgevang.

Der er afleveret mange gode sager siden starten af Værkstedet og det er stadig bestyrelsens håb, at det vil være og blive selvfølgeligt for Lindknud-borgere at komme med billeder og andet af almen interesse, og også komme for at hjælpe med opklaring og fortælling om billeder og andet.

Der er adskillige henvendelser i årets løb fra folk andetsteds fra pga. de historier og andet som findes på vor hjemmeside. Det er Leif der er mester for den: Lindknud.net eller bare på foreningens navn.

I lighed med tidligere år er foreningen bedt om at medvirke ved byfesten med en historisk vandretur. Det er programsat til tirsdag 3. aug. med udgangspunkt på Bøgevang kl. 19 og med kaffe til slut sammesteds. Hvad turen går ud på afsløres først ved dens start.

Andr..B.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *