Beretning for Lokalhistorien 2015 /16

Opremsning over hvad vi har foretaget os i foreningen i det forløbne år.

Vi var med i byfestugen i Lindknud med en aftentur, Vi har jo bestemt os for at arrangere en by-vandring selvom vi ikke er med på byens festprogram. Det er sammen med Aftenhøjskolen med afslutning konfirmandhuset. Det regnede den aften -turen var bestemt til at gå ad Okslundvej og videre til Schela plast, men pga. af regnvejret blev  det alene Schela plast det kom til at handle om, – der fik vi en god fortælling om og fremvisning af fabrikken.

 Der var vist 10 – 12 folk med på turen. Afslutning i konfirmandhuset hvor kommende sæson s program for aftenhøjskolen blev fremlagt af Olav P.

Hvad skal vi sætte focus på i år? Aftenhøjskolen vil gerne være med igen i år.

Vi har vist kun  haft et enkelt bestyrelsesmøde men 4 af bestyrelsesmedlemmerne mødes de fleste mandage til registrering, og det femte medlem, Susanne orienteres når der er vigtige sager.

Vi har haft en historie om eet el. andet i Lokalbladet  i de fleste måneder.

Om bronzealderhøjen i Knudsmideudstykningen. Læseforeningen fra 1868,- forløberen for biblioteket. Flystyrt i Okslund 1960. Johan Hansens bog. Om Karl Hansen, plejesøn i Holm-familien. Om skrædder Å. Jensen og Agathe. Nekrolog over Anne Jepsen og Ejnar Pedersen. Vittrup mølle ejer Jens Frederik og broderen æ Lille Møller, m. fl.

Det handler jo ligeså meget om at formidle, som at arkivere noget af den historie, som vi kommer under vejr med.

Kommunens historiehjemmeside, – vore billeder fra tidl. tider herfra er med der.

Nogle billeder herfra er endvidere brugt i et af SLA s blad Omslaget. (Sammenslutning af lokalhistoriske arkiver)

Arkivrådet holder 2 ordinære møder/år. Nu i okt. skal vi være vært for efterårsmødet.

Der var historiefestival på Sønderskov i sept. 15, som der er ved at være tradition for. Arkivrådet er tovholder for kommunens 16 arkiver i den sag.

Man havde i år focus på jernbaner, mergel- tørve baner mv. Vi havde ikke noget at bidrage med på den måde.

I år tænkes der på andelsvirksomheder,

Elisabeth og Vagn samt en del også Berit klemmer på med arkiveringen. Vi mødes hver mandag form.

Vi har SVA s konsulent Rikard Bøllund i baghånden.

Vagn, Berit og Elisabeth har været på kursus i registrering.

Vi har ændret på åbningstiden fra sidste fredag i måneden til sidste torsdag fra 15 til 17, – der har været gode besøg.

Vi var med  i nov.15 da Bøgevang havde julemarked. Værkstedet var åbent og vi havde bl.a. en historiekonkurrence som snart sædvanlig.

Historierne vi har på nettet, er der løbende reaktioner på, – vi får mail og opringninger af folk fra andre egne, som ønsker yderligere oplysninger om hist og pist.

Historierne er knapt så nemme at finde på den hjemmeside vi har på Lindknud net, som de var på Brørup siden s Lindknud-link.

Der kommer løbende rare sager ind til registrering f. eks  en slægtsbog fra ca. 1790 for familien på Kidholm,- en familie, som har forgreninger til det halve sogn. Og der var Johan Hansens bog Sådan en som mig.

I Bøgevangs kælder fandt man en stak disketter med forskellige optagelser fra arrangementer på Bøgevang.

Leif har spillet båndene over på CD og vi har også optagelserne på et USB.

Det har så også været en vældig sejr i arkivverdenen, at man har nået målet med Arkiv.dk, hvor alt, hvad der er arkiveret på vores, som alle andre s arkiver kan søges og findes.

Leif står jo for, på fortrinlig måde, for Lindknuds hjemmeside, hvor vi er med og hvor alt i Lindknud holdes opdateret.

Hvert år snakker vi om de mange ejerskifter der finder sted– vi har som bekendt forsøgt at holde styr på det uden større held, men nu er der lagt op til at man i Lokalrådet vil byde tilflyttere velkommen med en kurv. Det vil hjælpe på den sag.

Vi har jo den aftale med Brørup – arkivet, som har godt 75 medlemmer med adresser i Lindknud, at kontingenterne af disse medlemmer får vi, dvs, 100 kr./medlemskab minus trykningen af skriftet ca. 30 Kr. = 70 kr. = ca. 5000 kr. til vores kasse.

På generalforsamlingen i Historisk arkiv for Brørup og omegn er jeg valgt i bestyrelsen for sidste periode..Berit er suppleant.

Ang. den nyeste historie mangles avisen, som den var førhen med mere lokalstof.

Der er rigtig mange nekrologer fra årene hvor Riemanns var præstefolk og referent til avisen. De er værdifulde for historien. Men den slags findes som bekendt ikke mere i dagens avis.

I Brørup havde man for øvrigt Vestkysten/Jyskevestkysten i deres helhed tilbage fra 1945.

De er nu overdraget til arkivet i Holsted, som havde bedre plads, men de kan ligeså godt søges der.

Vi har som bekendt lærer Andersens mapper, – de har den skavank at kronologien ikke er der – det har vi talt om men meget fra Lindknud er  alligevel dokumenteret i mapperne.

Langt den vigtigste mappe er den med skolen, hvor alle der har gået i Lindknud skole siden 1840 er nævnt.

Sådanne mapper er problematiske at registrere!!! Vi kan kun fortælle at vi har sådanne mapper.

Vi har jo andet materiale som egentlig ikke hører hjemme på et arkiv, som f. eks et par årgange at ugebladet Landet.

Men holder vi ikke fast ved at værkstedet må rumme den slags også?? Vi er først og fremmest en lokalhistorisk forening.

Det har jo været og er fortsat vor drøm at folk vil komme her for at aflevere sager af almen interesse og også for at søge oplysning om dette og hint, fra kirkebog og folketællingsliste osv., men vi håber stadig også, at man bare vil komme  til en snak og en kop kaffe.

Alle vore bøger ligger til salg på arkivet i Brørup, i brugsen og her på Bøgevang.

Der sælges en bog jævnt hen, men helt styr på det salg har vi ikke.

Men altså for en status over vore aktiver har vi et lager af bøgerne.

Lokalrådets velkomstkurv skal indeholde den side af bogen med ejendommen, som tilflytteren har købt.

Hvad kan vi gøre for at øge salget af bøgerne?

Tak til alle medvirkende for året (Solveigs småkager!!)

Tak for samarbejdet. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *