Referat Generalforsamling 16 maj 2012

Lokalhistorisk Forenings generalforsamling 16. maj på
Bøgevang.

 

9 personer deltog i generalforsamlingen.

 

Formand Andreas Bruun aflagde årsberetning og kom bl. a. ind
på lokalarkivets arbejde med at registrere elektronisk, afskrive gamle
protokoller samt sørge for historier til Lokalbladet og hjemmesiden.
Sidstnævnte har faktisk resulteret i kontakter fra familier, der søger deres
aner i Lindknud.

Der er kommet 2500 kr. fra Edel og Sigurd Thomsens Fond.
Pengene skal bruges til tryk af gamle sognerådsprotokoller, når
renskrivningsarbjedet bliver færdigt.

Der er indkøbt en ny PC til arkivet.

Beretningen sluttede med en tak til Solveig Foged for
gardiner til toilettet på arkivet og en tak til bestyrelsen for godt
samarbejde. Beretningen blev godkendt.

 

Regnskab blev fremlagt og godkendt.

 

Generalforsamlingen drøftede så Lokalhistorisk Forenings
deltagelse i sommerfesten, Korsørturen til september og ønsket om at lave en ny
billedserie fra Lindknud.

Generalforsamlingen ønskede desuden, at den nye bestyrelse
skal arbejde med revidering af foreningens vedtægter.

 

Valg af ny bestyrelse:

Hans Mikkelsen og Anna Larsen ønskede at udtræde af
bestyelsen.

Vi siger tak for mange års arbejde for foreningen.

Bestyrelsen består nu af 
Andreas Bruun, Leif Schmidt, Inge Poulsen, Birthe Simonsen og Stig
Thinnesen.

Suppleanter er Vagn Storm og Hans Mikkelsen.

Bilagskontrollant Uffe Kyed.

 

Referent Elisabeth Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *