Lindknud Aftenhøjskole

Lindknud Aftenhøjskole

I samarbejde med Lindknud og Hovborg Menighedsråd.

Herdis Hansen

” Anker Fjord Hospice – fokus på livet»

Vi skal høre om dagligdagen på et hospice, hvor patienter og pårørende kommer i første række,  og hvor man forsøger at gøre ventetid til levetid.

Torsdag d. 24. november 2022 kl. 19

Sted: Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud.

Pris: 50 kr. Sæsonkort 300 kr.

Medbring selv kaffe/te til pausen.

Lindknud Aftenhøjskole

Pressemeddelelse Lindknud Aftenhøjskole

Lindknud Aftenhøjskole og Menighedsrådene i Lindknud og Hovborg indbyder til foredrag på Bøgevang torsdag d. 17. november kl. 19. Foredragsholder er tidligere provst  Anders Bonde, Favrskov.

“Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – når alderdom bliver en kvalitet…..” har

Anders Bonde  kaldt sit causeri. Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der

er nået til en af de ”ældste” klasser i ”Livets skole” giver han et muntert indblik i det “Livets

efterår”, som for de fleste rummer mange spændende nuancer. Ofte kan det være et liv på trods,

men selv her kan alderdommen vise sig at være en udfordring, der giver mening og livskvalitet. Og

her spiller en god gang lune og en varm latter en ikke ringe rolle.

Anders Bonde er tidl. præst på landet, provst og bonde. Landbokulturen er hans inspirationskilde.

Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning. Og det er foredragsholderens

opfattelse, at den ældre rummer en ressource af indsigt, som samfundet som helhed kunne være

tjent med at drage større nytte af.

Foredraget holdes i causeriets muntre form, hvor der er noget til eftertanken.

Torsdag d. 17. november 2022 kl. 19
Sted: Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud.

Pris: 50 kr. Sæsonkort 300 kr.
Medbring selv kaffe/te til pausen.

Lindknud Aftenhøjskole

Lindknud  Aftenhøjskole

Foredrag ved

Valgmenighedspræst  Anders Kingo

Søren Kierkegaard og dannelsen.”

En fortælling om Søren Kierkegaard, hans liv, virke og værk.

Torsdag d. 10. november 2022 kl. 19

Sted: Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud.

Pris: 50 kr. Sæsonkort 300 kr.

Medbring selv kaffe/te til pausen.

Lindknud Aftenhøjskole

Lindknud Aftenhøjskole
Billedforedrag: Torsdag d. 27.oktober 2022 kl. 19
Mette og Søren Nørup

 

”Dengang vi drog afsted – en vandretur gennem grænselandet”.
I forbindelse med foredraget skal vi synge sange, se billeder og høre fortællinger om egnen og de nationale følelser, der siden 1864 har været en del af grænselandets identitet.
Sted: Bøgevang, Favrskovvej 8, Lindknud.
Pris: 50 kr. Sæsonkort 300 kr.

Medbring selv kaffe/te til pausen.

Lindknud Antenneforening

LINDKNUD ANTENNEFORENING.

Indkaldelse til

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 06.04.2022, kl. 19:30 på Bøgevang. Dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af ændring i vedtægtens pkt. 2, 3, 4, 6 og 8.
  3. Indkomne forslag.

 

Ændringer i vedtægten sker for at tilpasse punkterne til vilkår i den nye aftale med YouSee.

 

Bestyrelsen.

Lindknud Antenneforening

Lindknud Antenneforening har fornøjelsen af at internettet ombygges til ny docsis 3.1 standard.
Entreprenør MUNCK vil være i byen og fortage ombygningen og forventet opstart er uge 8.
Der vil komme afbrydelser i nettet mellem kl. 07.00 og 16.45 mandag til torsdag.
Fredage forventer jeg ingen afbrydelser.
Forventeligt er montagen færdig senest uge 12.

Leif Schmidt

Generalforsamling Hallen, LGU & Lokalrådet

Vi inviterer til fælles Generalforsamling,

Lørdag den 29. Maj kl.9.00

Vi sørger for børnepasningen imens.

Tidsplan, kom i god tid da, det kan være at vi går i gang tidligere end estimeret.

kl.9.00 Morgenkaffe

kl.9.30 Hallen

kl.10.30 LGU

kl.11.30 Lokalrådet

kl.12.30 Frokost

Vi ses Lindknud Hallen, LGU & LOkalrådet

Lindknud Antenneforening

Tak for i år

Jeg vil gerne ønske vore medlemmer et godt og lykkebringende 2021, nu slutter 2020 hvor Corona desværre har sat en stopper for mange af de ting vi gerne ville have gjort sammen med Jer. Jeg håber at udsigten og mulighederne i 2021 ser lysere ud, og jeg ser frem til jeres støtte til Lindknud Antenneforening.

Godt nytår

Leif Schmidt

Lindknud Antenneforening

Det nye år vil bringe mange nyheder med sig i Lindknud Antenneforening, mere om det d.17 marts kl. 19:30 under den ordinære generalforsamling.

HUSK at møde op til generalforsamlingen d. 17 marts kl. 19:30 på Bøgevang. Alle Corona regler vil selvfølgelig blive overholdt. Følg med her på siden med hensyn til opdateringer omkring Corona.