Referat 2013.05.14

Referat fra bestyrelsesmøde i Lindknud Lokalråd

Tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00 på Bøgevang

 

Deltagere: Vagn, Jens Ove, Christian, Niels Erik og Carsten

 

Dagsorden:

Der var ikke udarbejdet en dagsorden til mødet, da der primært var tale om et arbejdsmøde om det nye stisystem rundt om Lindknud. Efterfølgende blev to øvrige emner dog ligeledes kort behandlet på mødet – hhv. den gamle mejerigrund og salget af medlemsbeviser.

 

Christian var referent ved mødet.

 

Pkt. 1 Stisystem

Carsten gav indledningsvist en kort status på projektet:

–          Bevilling til projektet fra LAG og Vejen Kommune er godkendt og projektet forventes afsluttet i 2013.

–          Carsten har haft kontakt til Spor i Landskabet. Når ruten til stisystemet er endeligt fastlagt kan vi søge om penge til pæle og informationskilte m.v. herfra. Ifølge Carsten er der en stor chance for at modtage bevilling til vores projekt.

–          Carsten har derudover haft et møde med Vejen kommune om det planlagte stiforløb. Projektet fik en positiv modtagelse, men mødet gav ligeledes anledning til mindre ændringer af ruten, så vi bl.a. undgår paragraf 3 områder.

 

Gennemgang af stiforløb

Carsten udleverede et kort dokument om projektet og gennemgik herefter de forskellige etaper af stisystemet. Detaljerne fra gennemgangen er svære at gengive her i referatet og der henvises i stedet til det udleverede dokument. Det kan dog nævnes, at alternative ruteføringer stadigvæk er i spil på dele af stisystemet, og at der mangler skriftlig accept fra flere lodsejere.

 

Nedenfor oplistet enkelte kommentarer til de forskellige etaper:

 

Etape Bækkevej – Læborgvej: Her tager Carsten kontakt til alle lodsejerne (eventuelt tager Vagn sig af stykket fra Bækkevej til oplevelsesparken?). Indledningsvist kan det blive nødvendigt at bruge Læborgvej som en del af forbindelsen. Derudover bliver det nødvendigt at bygge en mindre bro på etapen (der er penge hertil i budgettet). Carsten indhenter tilbud herfor. En alternativ løsning kan være, at Niels Erik bliver ansvarlig for at bygge broen.

 

Etape Skovstien – Knudsmindevej: Her er stiforløbet på plads, men det er nødvendigt at forbedre de eksisterende stier. Stykket er henholdsvis ejet af menighedsrådet, privat ejet og ejet af grundejerforeningen. Christian kontakter menighedsrådet, Carsten den private ejer og Vagn grundejerforeningen.

 

Etape Knudsmindevej – Favrskovvej:

Her etableres stien gennem et eksisterende græsstykke fra Knudsmindevej og til den eksisterende grusvej ved rensningsanlægget. Kommunen har godkendt linjeføringen.

 

Etape Gildbjergvej – Okslundvej:

Jens Ove kontakter lodsejerne på dette stykke. Den eksisterende markvej skal forbedres. Alternative forløb overvejes afhængigt af tilbagemeldingen fra lodsejerne.

 

Etape Okslundvej – Bækkevej:

Carsten kontakter lodsejerne på dette stykke. En alternativ rute langs med Schela Plast overvejes ligeledes – her undersøger Jens Ove om det er en mulighed.

 

Carsten laver en opdateret skitse over stisystemet, som bl.a. kan vises til lodsejerne og forbereder et dokument, der kan bruges til at indhente skriftlige aftaler med lodsejerne.

 

Overordnet projektforløb og tidsplan

I perioden frem til sommerferien dannes de forskellige arbejdsgrupper, arbejdshold, ruten fastlægges i detaljer og der indhentes skriftlige aftaler med alle lodsejerne. Selve stisystemet forventes etableret i september/oktober.

 

Næste møde om stisystemet blev fastlagt til tirsdag den 18/6 kl. 19-20. Mødet afholdes ved Christian (præstegården).

 

Pkt. 2 Øvrige emner på mødet

 

Workshop om stier i det grønne

Vejen Kommune har inviteret til et møde om stier i det grønne. Mødet holdes på områdekontoret i Holsted, den 10. juni 2013, kl. 19.00 – 21.30.

 

Foreløbigt deltager Christian, Niels Erik og eventuelt Vagn.

 

Mejerigrund:

Vurderingen er, at der ikke sker nok fremskridt på dette punkt. Det blev derfor aftalt, at Vagn forsøger at arrangere et møde med Egon Fræhr om denne problemstilling med en forhåbning om, at det kan sætte gang i processen.

 

Salg af medlemskort

De sidste områder/medlemskort blev fordelt ved mødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *