Byvandring 2015 ad Okslundvej fra skolen til Bække-Okslundvej-krydset

Ældgammel vej ligesom de andre, der omkrandser trekanten. Okslundvej har jo retning mod vadestedet over Holme å i Høllund og Vorbasse marked, som er gl. foreteelse (i 284 år er der holdt marked)og der er forbindelse til hærvej osv.

Okslundvej 2 

Skole fra 1853 til 1902. Da skolen blev flyttet til den anden side af vejen i 1901 – 03 købte førstelærer Lustrup  skolen med tilhørende jordlod. Siden blev ejeren Andreas Jepsen. Mange udstykninger af grunde i disse år blev købt af A. Jepsen.

Den gl. skole var afholdsrestaurant fra 1947 – 1972. Ferdinand og Frederikke Jepsen til 1952, siden Niels Schak og siden igen Gerda og Ove  Gram Peterson. Ove etablerede smedeværksted i 1954 og havde det til 1972.

Bitten Skau ombyggede smedeværkstedet til Essegrillen i 1972

Elly Andersen og Niels Hansen Christensen kørte stedet videre som sådan til ???

 Okslundvej 1a – d

Her på hjørnet byggedes et forsamlingshus i 1887 (aktieselskab) 50 folk i sognet tegnede sig for en sum af 1500 Kr. for hvilket beløb huset blev bygget. Det var på skolens grund skolelod (en del af trekanten).

Niels Thøgersen fortæller om hvordan man begyndte med gymnastik – Folk mente det var narrestreger. Han fortæller når der var opvisning søndag formiddag efter gudstjenesten kikkede folk ind gennem døren på det pjat, – de forsvandt straks igen –  det ændrede sig efterhånden.

Der blev da også holdt folkelige møder med foredragsholdere især fra Askov højskole.(man var tydeligt meget bevidst om dengang, at det drejede sig ikke alene om noget materielt – åndelige værdier ville befordre fremgang!!)

 1917 solgte aktieselskabet huset til kommunen for 1700 Kr. (Der var dengang en god kro i byen)

Skolen brugte huset til gymnastik indtil 1942, hvor der blev bygget gymnastiksal ved skolen.

Efter 1942 blev huset brugt som hus-vilde-hus.

I 1960 blev der bygget en garage ved huset til skolens bus.

Det hele blev fjernet i 1977 til fordel for Boligforeningsboligerne.

 Okslundvej 3

Sputnik-huset – flyttet hertil i 1955 fra grunden på Faurskovvej, hvor Bøgevang blev opført i 1956. Det var Jens Murer der købte huset og flyttede det hertil. Han solgte det i 1958 til Herman Pedersen tidl. Okslund – siden blev det Mary Ravn i 1961 og nu Martin i 1975.

 Okslundvej 8

Ejvind Ravn opførte huset i 1932. Elias Dam i i 33 og i den fam. Til 1952, hvor Chr. Vase blev ejer, nu kun Lilly efter Christians død sidste år.

 Husene på Okslundvej nr. 8-10-12-14-16-18 20-22 og 24 blev alle bygget i årene fra 1921 til 32.

Lindknud (sogns indbyggertal) voksede på den tid.

År 1800 boede der 287 folk i sognet, – i 1900 boede der 1100 og i 1925 ca.1550. (Siden er der som bekendt holdt nogenlunde status qou med indbyggertallet i det gl. Lindknud sogn.)

 Okslundvej 10

Her boede Kristiane Kruse enke efter Niels Kruse Skovgård som døde 8 dg efter de flyttede ind i 1940. Kristiane drev pensionat 6 – 8 enlige mænd.

Tidligere hus (som Kristiane drev pensionat i) var opført i 1931. Det brændte i i 1977 og blev nyopført derefter. Nu Lisbeth og Claus Peterson

 Okslundvej 12

Huset er fra 1921. Her boede Marie og Niels Thøgersen fra 1923 til 1947 hvor N. Th. døde og Marie som enke indtil  1954.

Siden Mads Poulsen og Petrine og siden igen Gunde Pedersen (Æ bornholmers enke) Søskendeparret Anna og Hans Larsen fra Vittrup. 1981 – 93

Nu hedder ejeren Steffen Hansen

 Okslundvej 14 a b c. Boligforeningsboliger fra 1987

 Okslundvej 16 (som er væk efter brand nytårsnat for nogle år siden)

Søren Lytken byggede huset i 1932. Der var cementstøberi på grunden, hvor boligforeningshusene nu ligger. Fru Lytken var jordemoder. Jordemoderen, der var flyttet til Lindknud fra Hovborgvej, og hvor amtet havde bygget tjenestebolig til hende på trekanten – (amtets køb af næsten hele trekanten mellem Okslund- Bække- og Hovborgvej ved den lejlighed)

Men fru Lytken kom altså ikke til at bo i tjenesteboligen – boligen blev lejet ud.

 Okslundvej 18

Huset er fra 1924. Birgitte Sørensen – siden datteren Sørine – franskvask m. m. har skiftet ejer tit- Cykel-niels (Niels M. Mikkelsen) bl a. en tid. Familien Nissen (Hedvig) fra Ulvehøjvej en anden tid.

Nu Karine Hansen og Brian Carlsen

 Okslundvej 20

Fra 1925.. Peder Adam Andersen. Var det ham der gav navn til Mads-adam-kartoflerne??

Siden bl. a. Maren Amika Mortensen og siden igen Sørine Pouline Sørensen (var hun kogekone?)

I 1988 kom Henrik L. Madsen fra Ulvehøjvej til. Nu hedder ejerne Trine Jørgensen og Daniel Nielsen.

Huset har gennemgået store forandringer gennem tiden

 Okslundvej 22

Fra 1922. Ingvard Stokholm – Martin Stokholm fra Okslund boede her til 1962. Derefter naboens fra Okslund, Mary og Jens Hedegård til 2001

Nu er det Nichy Henriksen

 Okslundvej 7

Opført 1967 som tjenestebolig for skolen. Der var 2 lejligheder. Nu ejer Inger Christensen hele huset.

På grunden havde fra 1948 og årene derefter Jens P. Lytken (J.P. Jordemoderdreng) gartneri, som aldrig rigtig blev til noget – drivhusene lå som ruin i mange år.

Byen, med Dyrlæge Nørlinger som borgerforeningsformand, ryddede på et tidspunkt ruinerne væk under nogen festivitats.

I 1962 i årets revy ved nytårsfesten på kroen lød det i pastor Riemanns tekst for april måned:

Uddeler Johansen vi særlig må rose, – han flytted jord som med mel i pose, -Dyrlægen så til, at det blev pænt, – og optrådte som værkets dirigent. – Fra brugsens kælder kom flaskerne frem,- man sad på glas mens man tømte dem, – Og så tog de fat, og så holdt de ud, – til intet spor var af drivhuset mer. – Se sådanne folk, barber, dyrlæge m. m. findes ingen andre steder. – Vi hylder dem i årets revy, – fordi de drev drivhuset ud af vor by.

 Okslundvej 24

Huset er fra 1923 opført af byens murer Jens Lambert. Der var barbersalon i mange år Harald Pedersen bl. a.

I 1951 købte Marie og Hans Peter Andersen huset. Det blev til cykelforretning og Mie havde ishus med 50 års-jubilæum i 2001 – en æra var det med det ishus. Det forsvandt som bekendt i 2013

 Nu skal vi besøge Schela plast-fabrikken, hvor værkfører Hans Jørgen Hansen venter os.

 Endelig er der til slut på turen kaffe i konfirmandhuset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *