Generalforsamling på Bøgevang onsdag den 24. april. kl. 14.00 – 16.00

     Dagsorden ifølge vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsberetning fra brugerkassen og kaffekassen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til brugergruppen. På valg er Karen Hansen, Margit Poulsen og Ketty Sørensen.

Alle 3 modtager genvalg.

  1. Valg af suppleanter til Brugergruppen.
  2. Valg af bilagskontrollanter for brugerkassen og kaffekassen.
  3. Valg af Bilagskontrollørsuppleant.
  4. Eventuelt.

  Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 skal være formanden I hænde senest onsdag den 17. april.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *