Byvandring ved festugen 2012

Byvandring 30/7 2012 – fortalt af Andreas Bruun

På de ældste kort vi har
og kender og hvor der på landkortet er en lokalitet, der hedder Lindknud, da
findes trekanten Bækkevej/Okslundvej/Hovborgvej.

Vi må/kan antage at
Bækkevej er en ældgammel vej/færdselsåre.

På turistkontoret i Bække
findes en fin udstilling med skitser over hærvejsforløbene ned gennem Jylland.
(Sv. Aage K.)

Vi ved jo at der var/er
sådan en hovedfærdselsåre/Hærvej/oksevej/alvej.

Forfædrene har
selvfølgelig fulgt vandskellet altså højderyggen for at undgå at skulle forcere
større åløb.

Bække har man nødvendigvis
skulle igennem idet der her var/er en korridor mellem moserne Kragelund og
Gispel/Bække.

På de skitser ser man at
hærvejen har mange forgreninger, – det er li´som et sildeben, – der er andre
vejforløb som f.eks her på egnen, hvor Ribe, Varde og de rige marskegne har
været mål – udskibning af stude og indskibning af varer fra den store verden.

Hærvejen ved man ingen
alder på.

Men ser man på et kort,
hvor der kun er indtegnet gravhøje og andre fortidsminder afslører de, at der
fra meget gl. tid har været en sådan åre, der har gået nord om Bække mose
gennem Lindknud pegende mod Holsted og videre mod Ribe/Varde og andre
destinationer ved vadehavet.   

På den strækning har
højdedraget Vittrup Baun sandsynligvis været et godt pejlemærke for de
vejfarende.

Spor fra så langt tilbage
i tiden kan vi kun gisne om. Der findes ikke skriftlige kilder, der kan
bekræfte at vor forfædre netop færdedes her. Men mon ikke?

For 3000 år siden har
egnen nok ikke været så øde som der siden hen blev – der har sikkert været en
del egeskov og anden trævegetation.

Men den egeskov gjorde man
vold på, skamhuggede den, – der skulle bruges tømmer til byggerier m. m. – og
heden afløste skoven.

Det ved man temmelig
sikkert at sådan gik det, – der opstod erosion da skoven var væk, der kom  sandflugt, jorden blev gold og det blev
til  hede.

Forestiller vi os at vi
stod her for 200 år siden var der ikke et træ der hindrede udsigten. Her var
ganske øde og forblæst – hede så langt øjet rakte.

Lindknud bestod da af
kirken, et lille skolehus, der lå ved kirkediget – (det kom til i 1741), samt
et kirkeboel. Jo der lå også nogle gårde langs Lindknud bæk (Læborgvej)

For 150 år siden var kroen
kommet til, så der nu er 4 huse i byen.

For 100 år siden – da er
der sket noget. Der ligger et nybygget mejeri, en brugsbygning, en ny
præstegård ligger frit i landskabet. En ny skole, og 10 – 12 huse.

Der er jordveje, – når
oplandets bønder og husmænd kom agende i et ærinde ad vejen/ hjulsporet stod
der sikkert en støvsky om dem med deres studeforspand, – jae måske havde de
stillede fået fat på et par russerheste, hvem ved.

Der er selvfølgelig ikke
noget der ligner kloak, så hvis en tordenbyge er gået over Lindknud, har der
sikkert været lidt pløret.

Der var nu træer, men
ingen der nåede over husrygningerne. Kikkede man mod nord kunne man sikkert
øjne Debelgård og enkelte flere ejendomme op mod Vittrup Baun.

Til den anden side mod
sydvest var der Assersbølgård og længere ude Stilde krat

På Bækkevej skete der nu
noget for de 100 år siden, som også andre steder i byen.

Smedjen, som nu er væk,
kom til i 1905. Det var en Carl Schabe, der begyndte. Senere blev det Carsten
Runge, siden sønnen Peder Runge, Aage Vad. m. flere, – ophørte som smedie omkr.
1980 og nu er sporene af en smedie jo væk.

Nr. 3 Huset byggede
Carsten Runge i 1930. Senere havde sønnen Peder huset, senere Th. Knudsen, Oluf
Schmidt osv.

Hjørnet overfor, hvor
smeden havde udstilling af maskiner!!
  
som i øvrigt blev købt af Ribe amt i 1905, – jordemoderen skulle flyttes
til Lindknud fra at have boet midt mell. Lindknud og Hovborg.

Huset nr. 4 blev bygget af
Niels Mikkelsen Cykelniels. Han havde haft værksted på Hovborgvej.  I et 10 år fra 1968 til 79 ejede Lindknud
sogns andelskasse huset og havde kontor her. En kort tid var der posthus
(Sinnet Holm)

Nr. 6 bygget i 1956.
Bygherre Arne Frandsen. Drev vognmandsforretning herfra. Grethe Bro havde
brødudsalg i husets første år.

Nr. 7. Bygget i 1913.
Tobaksforretning. Lillebilforretning, Udlejningshus, Mange ejere.

Hvorfor hedder Huset Annas
Minde? Anna Ravn havde hatte og broderiforretning en tid.  Der har boet 3 – 4 familier i huset samtidig

Nr. 8. Bygget i 1953.
Tømrer Børge V. Sørensen og Kis. Tatolforretning 1953 – 66 og siden trikotage
1966 70. Grunden købte de af Ribe amt.

Nr. 8a. Boligforeningshuse
1984. Jorden hørte til ejendommen

nr. 10. Denne ejendom som
er fra 1912 var et landbrug indtil omkr. 1950. Der blev leveret mælk herfra
endnu i 1935. Senere Snedkerivirksomhed (Lause) som brændte omkr 1980, blev
ikke genopført – flyttede til Okslund gl. skole. Magne hans kone havde
damefrisørforretning.

Byens jordemor Kirstine
Lytken og hendes mand (cementstøber) ejede ejendommen en tid.

Sønnen havde gartneri hvor
nu Inger Christensen bor. Der var drivhuse bl. a.

nr. 11 Ejner Pedersen
byggede huset i 1956 og bor her endnu.

nr. 13. er fra 1922. Byens
postbud Jakob Poder byggede og boede her til 1962, 40 år

nr. 15 fra1910 én af de
ældste huse bygget af  Nis Højen, den
fam. boede i huset til 1969 50 år.

nr. 16. Huset er bygget i
1929. Det var krisetider dengang. Holger Hansen flyttede fra Nr. Vittrupvej 8
hertil. Drev vognmandsforretning. Lastbildelen flyttede til den anden side af
vejen og overtoges af sønnen Hermin. Lillebildelen fortsattes til 1972
herfra. 

Sognerådsprotokollen –
oversvømmelser var et stort problem i vejkrydset 1915 – 20

nr. 18 Bygget i i 1948 af
Peder Bang Hansen, men overtaget af Henry Frandsen og Viola i 1952.

Postbil/rutebil/lillebilkørsel
herfra.

nr. 19 én af de ældste
huse – den er fra 1899 sammen med huset overfor

nr. 20 som er samme tid.
Her var sadelmagerværksted i mange år drevet af Kratpeder Peder M. Nielsen. Leo
og Jensine, som bor her nu havde grøntforretning i 15 år.

nr. 21 bygget i 1930 (krisetider)
JAK banken var bygherre for maler Bonde som boede her i 54 år. Han var egentlig
karetmaler (værkstedet)

nr. 22. fra 1956 bygget af
Marie Schibby hjemmesygeplejerske – nu bor Inger og Vagn Holm fra Ulvehøj her

nr. 23 fra 1952. Lindknuds
sidste daglejer Theodor Pedersen byggede huset, ejes nu af Leif Phillipp

nr. 24 fra 1963 Karen og
Bent Gr. Hansen

nr. 30 Klubhus 1979, hal
1985, udvidet klubhus 1992

nr. 31. Det ældste vi har
registreret er fra 1849, men der har sikkert været ejendom længe før. Det meste
af Lindknud er udstykket fra den ejendom.

(Holger Møllers datter!)

Schelaplast 17000 m2 fra
1976. Der var foderstofhandel (Junker) på en del, – den blev tilkøbt i
1990.

Der er yderlig 27 adresser
på Bækkevej deraf 6 huse, resten altså 21 numre var landbrug førhen.

4 af dem er
fuldtidslandbrug i dag.

Forvandlingerne som egnen
har gennemgået gennem tiden!! Hede for 125 år siden, – siden blev egnen
domineret af granplantager og dystre granlæhegn, nu hegn af løvtræ som har
givet egnen indtryk af frodighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *