Månedsarkiv: april 2010

Oplevelseskoven 31-03-2010

Et par billeder af hvor langt projektet er………

Historien om Niels Thøgersen

Niels Thøgersen stenen er blevet flyttet ud fra sit skjul, så den igen er synlig fra Hovborgvej. Som det er de fleste bekendt, står der en mindesten for Niels Thøgersen overfor indkørslen til skolen. Stenen står ligesom gemt lidt af vejen.Nu er der enighed om at flytte stenen frem til en bedre plads. Lokalrådet vil foranledige flytningen. Her er en kort historie om Niels Thøgersen, og om hvorfor man i sin tid satte dette mindesmærke for ham. På stenen står jo at han var ”sognets gode søn”. Niels Thøgersen blev født på slægtens hjemgård midt i Okslund by 14. jan. 1863 og han døde på sin 84 års fødselsdag i 1947.  

Ved mindefesten efter begravelsen nogle dage senere, blev der holdt mange taler. Han blev her prist for at have været en trofast tjener for Lindknud sogn. Han var bonde, men først og fremmest borger i Danmark. Mere uegennyttig mand kunne ikke findes, blev der sagt. Han handlede altid ud fra det helhedens vel. Han tænkte vedholdende på at skabe de bedste forhold for dem, der skal bære fremtiden i skolespørgsmål, som på anden måde. Han havde en stor forhandlingsevne, Læs resten