Forfatterarkiv: Leif Schmidt

Bøgevang: Ændring i program

Dagcenter BØGEVANG

 

Ændringer til juni programmet (i lokalbladet for maj):

Den 23. juni klokken 13 – 16 kører vi med Laurids til Würth i Kolding og ser en Miro – maleriudstilling. Prisen for kørsel og kaffe er 60 kroner. Tilmelding den 21. juni.

Den 30. juni afslutter vi forsommeren med at fejre dagcenter BØGEVANGS 20–års jubilæum med kaffebord i haven klokken 14. Læs resten

Oplevelseskoven 31-03-2010

Et par billeder af hvor langt projektet er………

Historien om Niels Thøgersen

Niels Thøgersen stenen er blevet flyttet ud fra sit skjul, så den igen er synlig fra Hovborgvej. Som det er de fleste bekendt, står der en mindesten for Niels Thøgersen overfor indkørslen til skolen. Stenen står ligesom gemt lidt af vejen.Nu er der enighed om at flytte stenen frem til en bedre plads. Lokalrådet vil foranledige flytningen. Her er en kort historie om Niels Thøgersen, og om hvorfor man i sin tid satte dette mindesmærke for ham. På stenen står jo at han var ”sognets gode søn”. Niels Thøgersen blev født på slægtens hjemgård midt i Okslund by 14. jan. 1863 og han døde på sin 84 års fødselsdag i 1947.  

Ved mindefesten efter begravelsen nogle dage senere, blev der holdt mange taler. Han blev her prist for at have været en trofast tjener for Lindknud sogn. Han var bonde, men først og fremmest borger i Danmark. Mere uegennyttig mand kunne ikke findes, blev der sagt. Han handlede altid ud fra det helhedens vel. Han tænkte vedholdende på at skabe de bedste forhold for dem, der skal bære fremtiden i skolespørgsmål, som på anden måde. Han havde en stor forhandlingsevne, Læs resten

Opfordring

Oplevelsesskoven.

Hermed en opfordring til at gå en tur om og se hvor langt initiativtagerne er kommet med området omkring oplevelsesskoven.

Lindknuds Historiske Værksted

Historisk værksted på Bøgevang er åbent den sidste fredag om måneden
fra kl. 15 til 17, og ellers efter aftale med en fra bestyrelsen.

Kom til os før Du kasserer, og når Du søger oplysninger fra tidligere tider og om folk. Billeder, dokumenter og lignende af almen interesse, vil vi sørge for bliver arkiveret og passet på, så Lindknuds historie bevares for vore efterkommere.

Historisk arkiv for Brørup og omegn, som Lindknud lokalhistorisk forening har samarbejdet med, holder generalforsamling på Bøgevang mandag d. 29 marts kl. 19. Læs resten