By vandring 2014

Faurskovvej – en ældgammel færdselsåre pegende mod vadestedet Hulkjær og videre mod Ribe. Bare hjulspor i Heden. Der blev lagt skærver i den omkr. 1930.

Husvildehuset/bolighus fra 1925, det kostede 3775 kr. Det sku´være 12 gange 10 alen.

Det måtte vige pladsen i 1955 da man bestemte sig for et alderdomshjem.

Det blev flyttet om på Okslundvej mer og mindre i hel tilstand. Sputnik hed det

Børge Kromand fortæller jo, at hans forældre forærede grunden til alderdomshjemmet. Det gav udslaget for hjemmets placering.

Faurskovvej

Nr. 6. 1919. Ferdinand Jepsen/Chr. Mortensen, – lille landbrug – mejeriet købte det i 1954 til tjenestebolig.

Nr. 7. fra 1910 – fra 1924 Margrethe Karlsen (Hans. Chr. Fynbo). Ejes nu af Vejen.-murer Birger Søgård.

Nr. 5. 1940  Ejvind Ravn. Fra 1943 Jens Bro – fra 66 Bolette Bro. Marianne og Bjarne Madsen – posthus 84 – 90.

Elværket 1924 – 43 man gik over til elforsyning fra SAEF i 43. Cykel-Niels havde lager en tid. Der findes protokol m. v. om elværket på arkivet. En dieselmoter trak en generator.

Det hvide lys kaldtes det. 

Nr. 3.  1917 Tømrer Sørensen, (Niels Villiam,) i 1960 overtog sønnerne Evald og Børge. Ophører endelig som tømrerværksted i 1985 med Julie Sørensens salg til Bodil Madsen.

Savværket skilt ud i 1997 med Billard Klub overtagelse og ombygning.

Tømrer Sørensen sygekassekasserer!. Tømmerpladsen i præsteskoven!

Skrædder Å. Jensen. Huset forsvandt i 1974 med Schenks køb, – én af de ældste huse 1894. En tid var her håndkøbsudsalg.

Fra Mejeriets tid Fyrrum/Skorstenen/kartoffelkogeriet/Ostelager.

Hovborgvej

Nr. 19. fra 1931. Mejeribestyrer Rosau. Sparekassefilial. Posthus. Håndkøbsudsalg. Lærerbolig fra 1964 – 72. Et hus med en fin arkitektur. 

Nr. 17. Brørup sparekasse-filial i 1963 til 88.

Nr. 10. Huset fra 1958 Sinnet og Åge Holm. Køreskole 1978.. Posthus i en periode med Sinnet Holm. Andelskassen fra 1978 til 87.

Indtil 1958 lå trekanten som smedens plads til maskiner.

Nr. 8. Lærer Lustrup i 1909. Hans Kidholm i 1925 til 1954. Kommunekasserer. Andelskassen. Chr. og Bertha Nielsen i 1955 (altså 60 år til næste år, – de begyndte i nr. 5 i 45 så 70 år bliver det egentlig)

Nr.6. 1905- 50 bygmester og ejer Ribe amt. Jordemoderbolig. Amtet købte næsten hele trekanten Bækkevej- Okslundvej-Hovborgvej i 1905. Fru Lytken boede i eget hus. Boligen her blev udlejet. Hanne Mikkelsen købte huset i 1966.

Nr. 15. fra 1915. (Murer Brink). Jepsen- familien.  Andr. Jepsen (Thea svensker) den seneste Anton Jepsen Sognefoged  (politimester)

Nr. 13. Foderstof forretning drevet herfra  1920 – 76, Møller Peter Nielsen – møllen bagved, hentet i Thy og opført her. (Sønderskov). Afd. af Brørup DLG fra 1941. Huset til gaden fra 1918.

Schenk købte det hele i 76 og byggede senere palæet bagved.

Nr. 4 fra 1913 – 66. Skrædder Ravn, han var også biavler med indtil 100 stader. Huset har kun haft 2 ejere i dens 100 år – Skrædder Ravn og nu Hans Damgård. Grunden til huset blev udstykket fra Forsamlinghusgrunden. (fra 1887 – 1942 forsamlinghus, skolens gymnastiksal) Forsamlingshuset forsvandt i 1977 med etableringen af Boligforeningshusene.

Nr. 5. fra ca. 1904-5. Huset har været udlejet til Slagtehus.

I 1940erne frisørsalon med Hausild, tobaks- og chokoladeforretning. Hausild kørte på motorcykel ud for at klippe folk hjemme.

Mølleren Peder Nielsen ejede huset i en årrække. Frands Frandsen en anden tid.

Her begyndte også Bertha og Chr. Nielsen deres elforretning i 1945 så det er 70 år med EL i Lindknud for Bertha og nu sønnen Jens.

Nr. 3. fra 1911. Peder Kristensen – Frands Sørensen – udlejning indtil 3 lejligheder, barbersalon, skomager Bonde. Fra 1938 til 78 god manufakturforretning, Elise og Arne Karlsen. Karlsens byggede den venstre del på huset. 

Skolen flyttede til dette matrikelnr. I 1901. fra modsat side af Lindknud- Okslundvejen. Den gl. skolegård – skole fra 1853 til 1901.

Lindknuds første skole fra 1741

A. Bruun

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *