Holmeåskolens støtteforening

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Holmeåskolens Støtteforening tirsdag den 28.maj kl. 19.00 i ”Huset” i Hovborg.

Peter Skjøth bød velkommen og gik derefter over til valg af dirigent. Stefan Krehbiel blev foreslået og valgt til aftenens dirigent.

Peter Skjøth redegjorde derefter for baggrunden for denne forening. Det er ikke begrundet i, at skolen er luknings truet, men vi ønsker over for vores børn at kunne skaffe midler til ”flødeskum til kagen” forstået som ekstraordinære ønsker hos elever og ansatte. Støtteforeningen er tænkt for alle interesserede,der ønsker at bakke op om skolen og dermed lokalsamfundene.

Derefter fortalte 2 medlemmer af Støtteforeningen for Stauning skole om deres støtteforening. De stiftede en støtteforening for 2 år siden. Det er et spændende, men hårdt arbejde. Fra august henter de 30 elever udefra. Skolen er ikke økonomisk trængt, men mangler elever. Derfor beskæftiger deres støtteforeningen sig hovedsageligt med markedsføring af skolen samt med at drive 2 busser, der kører morgen og eftermiddag efter de elever, der bor uden for deres Stauning Skoles skoledistrikt.

De berettede om deres aktiviteter for at skaffe økonomiske midler, bl.a. lokale sponsorer, papirindsamling, bankospil, forårsmesse, salg af streamers og medlemsskaber.

Indlægget gav anledning til en drøftelse i den fremmødte forsamling om, hvor den lokale støtteforening burde sætte ind. Der var enighed om, at midler kunne bruges til at give arrangementer og udflugter på skolen et ekstra løft, og at elever og ansatte kunne komme med ønsker, som lå udover det, man som kommune er forpligtiget til at sørge for på en folkeskole. En støtteforenings opgave kan også være at holde lokalsamfundene orienteret om, hvad der foregår på skolen, så alle opfatter skolen som deres skole og vil stå vagt omkring den. Vigtigt med bred opbakning. Det kan støtteforeningen bidrage til. Også tanken om markedsføring internt i lokalområdet og udadtil var der bred enighed om.

Forsamlingen gik derefter over til at vedtage vedtægter for en kommende støtteforening.

Iværksættergruppen havde medbragt forslag til vedtægter. De blev vedtaget med få ændringer.

Til sidst var der valg af bestyrelsesmedlemmer:
Til bestyrelsen blev valgt: Dorthe Hansen, Corrie Hooijen, Helene Østergaard, Kurt Vad Sørensen og Tage Sørensen. Til bestyrelsessuppleanter: 1. Jens Kamp, 2. Martin Osther Som bilagskontrollanter : Jens Ove Nielsen og Michael Nielsen

”Holmeåskolens støtteforening” var dermed en realitet.

Til sidst takkede skoleleder Vivian Møberg Pedersen for arbejdet omkring etablering af støtteforeningen. Skolen glædede sig til det fremtidige samarbejde.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *