Kategoriarkiv: Holmeåskolen

Halløj weekend

Fredag d. 31 marts til lørdag d. 1 april

Lindknud hallen

Hej, det er stadig januar og vinter, men allerede nu er forberedelserne til forårets halløjweekend gået i gang. Når skolen ringer ud fredag d. 31 marts, afhentes børn fra Holmeåskolen og følges til Lindknud hallen. Børn tilhørende Hovborg og Lindknud, som går på andre skoler, møder ind når de har fri. Alle er velkomne og arrangementet er gratis. Aldersgruppe: førskolebørn til og med 6 klasse.

Weekendens tema og nærmere info kommer senere.

Vi glæder os til at se rigtig mange igen ( Sidste gang var der 91 deltagere)

Mvh. Holmeåskolens støtteforening, HUIF og LGU

Generalforsamling i Holmeåskolens Støtteforening

Holmeåskolens støtteforening

Afholder  generalforsamling

tirsdag den 25. marts kl. 19 på Holmeåskolen.

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsen aflægger beretning

  3. Godkendelse at regnskab

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

   På valg:  Tage Sørensen (ønsker ikke genvalg)

                  Dorte Greve Hansen (ønsker ikke genvalg)

  1. Valg af bilagskontrollanter

  2. Fastsættelse af kontingent

  3. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende:

I § 4 tilføjes at kontingent perioden løber fra 1/1 – 31/12.

I § 7 tilføjes at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts måned samt at generalforsamlingen offentliggøres i Lokalbladene, skoleintra samt på Lindknud.info og Hovborg.net.

  1. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udformes skriftlig og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

P.b.v.

Tage Sørensen

tks@nrdc.dk

 

Holmeåskolens støtteforening

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Holmeåskolens Støtteforening tirsdag den 28.maj kl. 19.00 i ”Huset” i Hovborg.

Peter Skjøth bød velkommen og gik derefter over til valg af dirigent. Stefan Krehbiel blev foreslået og valgt til aftenens dirigent.

Peter Skjøth redegjorde derefter for baggrunden for denne forening. Det er ikke begrundet i, at skolen er luknings truet, men vi ønsker over for vores børn at kunne skaffe midler til ”flødeskum til kagen” forstået som ekstraordinære ønsker hos elever og ansatte. Støtteforeningen er tænkt for alle interesserede, Læs resten

Guldkonfirmation i Lindknud

 

 På billederne ses:

Karen Laursen, Agnette Pedersen, Berit Fynbo, Henning Poulsen (Lærer),Frede Madsen, Ingrid Bork, Edith Lade, Egon Pedersen, Frank Mathiesen, Karl Aage Pedersen, Jørgen Schlosser, Inger Petersen, Erik Kidholm Pedersen, Henning Hansen, Kristian Hansen, Gunner Pedersen, Jhon Kruse Maier, Erna Bro, Gerda Buhl, Knud Damgaard. 

Holmeåskolens støtteforening.

Med de tidligere skoleledere for Hovborg skole og Lindknud skole (Henry og Elisabeth) i spidsen, blev der på et møde den 12-03-2013 vedtaget at etablere en støtteforening for Holmeårskolen. Blandt de ca. 15 fremmødte var der bred enighed om, at der skal arbejdes videre frem mod en stiftende generalforsamling for en sådan forening.

Allerede på mødet den 12. marts var der 3 personer, der meldte sig til at danne en iværksætter gruppe, der bl.a. skal lave materiale og oplæg til den stiftende generalforsamling.

Vi har efterfølgende undersøgt, om der er personer der ønsker at træde ind i styregruppen for støtteforeningen. På nuværende tidspunkt har vi kontakt til 4 – 5 personer, der udviser stor interesse, men der er ingen begrænsnings antal for styregruppen.

Støtteforeningen – og dermed også styregruppen – er for alle, der er interesseret i at støtte Holmeåskolens virke. Dvs. at ikke kun nuværende forældre på skolen men også tidligere og kommende forældre, bedsteforældre eller andre borgere med interesse for skolen er meget velkomne.

Så har du – eller kender du en, der kunne have – interesse i at være en del af styregruppen, er I meget velkomne til at deltage i et møde med iværksættegruppen, der afholder møde 10. april kl. 17:00 på Holmeårskolen. Her er det muligt at få svar på spørgsmål, og komme med ideer.

Hilsen støtteforeningens iværksættergruppen.

 

Etablering af Støtteforening for Holmeåskolen

Er du forælder, bedsteforælder, nabo eller borger med tilknytning til Holmeåskolen eller er du bare interesseret i at bakke op om skolen? Så se her.

”Holmeåskolen – en skole i bevægelse.” står der på skolens hjemmeside. Dette har vi også set i det store engagement der er blevet udvist i forbindelse med etableringen af den ny skole i år 2010. Der er sket mange ting, gamle rammer sprænges og nye traditioner skabes.

Holmeåskolen er en rigtig god skole med en god faglighed, engagerede og ansvarsbevidste voksne, glade børn og en vigtig brik i vores lokalsamfund. Dette vil vi gerne bidrage til at gøre endnu bedre.

Læs resten

6. klasses fede Sverigstur!

Selvom det kun var 14 dage siden der var skolestart, tog 6. klasse på Holmeåskolen et smut til Sverige. Det betød også at vi selv skulle lave mad, vaske op, skrive dagbog, stå tidligt op og meget mere. Dag 1 startede vi tidligt fra Vejen Banegård. Da vi nåede København, skulle vi skifte tog til Helsingør, hvor vi gik op til Kronborg. På vejen så vi Helsingørs lille Havfrue, som blev indviet i år 2012. På Kronborg skulle vi løse mange forskellige opgaver – det tog lang tid. På Kronborg så vi kongeværelset, dronningeværelset og dansesalen. Det var spændende. Vi så også Kronborgs Slotskirke, som var mega flot. Det sjoveste sted var Læs resten